Тиббий моддий воситаларни хариди бўйича танлов савдолари...

Ўзбекистон Республикаси Миллийгвардияси Моддий-техник таъминот Марказий базасииловада техник талаблари келтирилган тиббий моддий воситаларни етказиб беришда танлов савдолари асосида харид қилинишини эълон қилади.

Сиздансўралган тиббий моддий воситаларни етказиббериш, имкониятимавжудбўлса, нархларничегирмақилганҳолдатўлов тури, етказибберишмуддатини, (солиштирмажадвалларбилан) тижораттаклифнингамалқилишмуддатиникўрсатганҳолдабизнингманзилгаюборишингизнисўраймиз. Тўловтури: олдиндантўлов 15%. Тижораттаклифлариҳаркуни (якшанбаданташқари) соат 9.00 дан 18.00 гачақуйидагиманзилгаетказибберишорқали: Тошкент ш., Чилонзор тумани,Заргарлик кўчаси5уй (ЎР МГ Моддий-техник таъминотМарказий базаси) ёки электрон почта орқалиқабулқилинади: ng.baza.xarid@mail.ru

Тижорат таклифларни қабул қилишнинг охирги муддати «13»август2020йил, соат 18.00 гача.

Тижорат таклифига қўшимча равишда гувоҳнома, лицензия, корхона рахбарининг паспортива Давлат Солиқ Қўмитаси томондан берилган солиқ тўловчилиги ҳақидаги гувоҳнома нусхаларини тақдим қилишингиз сўралади.

Банкротлик, тугатилиш ёкиқай таташкилэтилаётганкорхоналар шу биланбирқатордасудлашувжараёнидагилар, кечиктирилгансолиқвамажбурийтўловларданқарздорлигибўлганларбиланшартномалартузилмайди.

Буюртманибажарувчикорхоналаретарлидаражадамоддий-техник таъминотгаэгабўлишишарт.

Илова:

Мурожаатучун телефон: (0371) 231-72-84, 231-72-85

Ҳужжатни юклаб олиш
Савол-жавоб

Сайт ҳақида фикрингиз

Натижаларни кўрсатиш

Ижтимоий тармоқларга юклаш:

Ўзбекистон Республикаси Миллий Гвардияси

МИЛЛАТ МАНФААТЛАРИ ҲИМОЯСИДА